Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична


Випуск
44
Рік 1996
Дяконюк Л. М., Савула Я. Г  Дослідження задачі тепломасоперенесення через тривимірне тіло з тонким плоским покриттям // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Дияк І.І.  Симетрична скінченно-гранично-елементна апроксимація D- адаптивної моделі теорії пружності // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Томашевський О.М.  Моделювання теплофізичних процесів виготовлення литих зубних протезів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
  До 75-річчя Наума Петровича Флейшмана // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
  Роздуми про вченого-педагога Івана Дмитровича Квіта // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Флейшман Н.П., Койфман Ч.Н.  Математичне моделювання гнучких з'єднувальних елементів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Флейшман Н.П., Іванова Н.В.  Використання методу довільних кривих у дослідженні задач статики теорії пластин // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Шинкаренко Г.А.  Однокрокові рекурентні схеми інтегрування варіаційних задач для гіперболічних рівнянь // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Савула Я.Г., Кревс В.В.  Про застосування методу декомпозиції області до задачі теплопровідності для тіла з тонким покриттям // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г.  Чисельне дослідження варіаційних задач міграції пасивних домішок // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Кісіль Р.І., Муха І.С.  Двовимірні схеми методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних гнучких тіл // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Дияк І.І., Макар В.М.  Дослідження просторової динамічної задачі теорії пружності для неоднорідних анізотропних тіл // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Головач Н.П., Дияк І.І.  Прямий метод граничних елементів чисельного розв'язування задачі термопружності // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Гарасим Я.С., Остудін Б.А.  До питання розв'язності інтегрального рівняння осесиметричної задачі електростатики // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Роман Л.Л.  Чисельне розв'язування задач пружності для круглих пластин // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Мисак Р.Т.  Стаціонарне рівняння Ріккаті для визначення оптимального оператора-регуляризатора // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Голуб Б.М.  Функції наповнення у глобальній оптимізації // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Демидович О.В., Цегелик Г.Г.  Узагальнена задача про призначення та методи її розв'язування // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Содома І.М.  Бухгалтерська звітність: проблеми достовірності інформації при сплаті податків юридичними особами // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Гачкевич О.Р., Дзюбачик О.М., Солодяк М.Т.  Визначення гістерезисного тепла у феритах при індукційному нагріванні // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
Щербина М.Ю.  Реалізація Outline з використанням Mіcrosoft Visual C++ 1.51 і бібліотеки класів Mіcrosoft Foundation Class // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С.
БУГРІЙ Микола  ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ ТА ОПЦІОНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТИЛЮ // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  44, 1996.- С. 26-33
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти