Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична


Випуск
46
Рік 1997
Копитко М.Ф., Савула Я.Г.  Алгоритмічний підхід до дослідження задач пружного деформування оболонок // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 10-16
Попов Б.О., Лаушник О.І.  Наближення показникових функцій за допомогою спеціального виразу // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 101-105
Барвінський А.Ф., Дрогомирецька Х.Т., Дудзяний І.М.  Асимптотичні розвіязки узагальненої задачі Вітта у першому наближенні // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 105-108
Дрогомирецька Х.Т.  Про інтегрування спеціальних Ateb-функцій // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 108-110
Цегелик Г.Г., Семенська О.Б.  До вибору оптимального числа процесорів багатопроцесорних ЕОМ при пошуку інформації в послідовних файлах // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 111-115
Данько О.І., Шинкаренко Г.А.  Чисельне дослідження одновимірних задач п'єзоелектрики // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 17-25
Горлач В.М., Кондратюк Я.В.  Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 3. Аналіз впливу в'язкості середовищ // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 25-32
Савула Я.Г., Шинкаренко О.Г.  Стаблізація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок: протипотокова схема // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 3-9
Муха І.С.  Уточнена теорія термопружних оболонок з урахуванням залежності пружних констант матеріалу від температури // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 32-35
Муха І.С.  Дослідження пружного деформування складових тонкостінних гнучких тіл методом скінченних елементів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 35-42
Іванова Н.В.  Нелінійне деформування гнучких оболонок з деформівною нормаллю // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 43-49
Дороцька Х.С., Цегелик Г.Г.  Побудова та аналіз оптимальних стратегій пошуку інформації в послідовних файлах для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 49-57
Демидович О.В.  Математичне моделювання оптимального розподілу файлів в локальних обчислювальних мережах // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 57-61
Щербина Н.М., Щербина Ю.М.  Застосування методу лінеаризації до задачі оптимізації композитної оболонки // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 61-63
Жук М.В., Кіндибалюк А.Ю.  Розв'язування деякого нелінійного диференціального рівняння методом Канторовича // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 64-68
Бартіш М.Я., Чипурко А.І.  Дослідження одного рекурсивного методу розв'язування задачі про найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 68-72
Гарасим Я.С., Остудін Б.А.  Наближене розв'язування деяких граничних задач теорії потенціалу методом інтегральних рівнянь без використання кубатурних формул // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 73-82
Попович В.С., Гарматій Г.Ю., Іванків К.С.  Нестаціонарна задача теплопровідності термочутливого циліндра з тонким покриттям // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 83-88
Попович В.С., Іванків К.С., Гарматій Г.Ю.  Осесиметрична квазістатична задача термопружності термочутливого циліндра з тонким покриттям // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 89-96
Костенко С.Б., Попов Б.О.  Знаходження рівномірного наближення неперервної функції сплайном із заданою похибкою // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  46, 1997.- С. 96-101
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти