Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична


Випуск
52
Рік 1999
Оліярник Ю.П.  Приклад функції наповнення для побудови тунельних алгоритмів глобальної мінімізації // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 107-110
Твердохліб І.П., Цегелик Г.Г.  Метод визначення стабілізаційної функції споживання для регіональної ринкової системи з неоднорідною соціальною структурою населення // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 111-115
Цегелик Г.Г., Федчишин Н.В.  До побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона для функцій двох дійсних змінних, заданих таблично // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 116-121
Щербина Н.М.  Про один чисельно - аналітичний метод розв'язування крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 121-127
Щербина Н.М., Щербина Ю.М.  Задачі оптимального проектування композитних оболонок. 1. Неоднорідна оболонка мінімальної маси // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 127-134
Вовк В.Д.  Проблеми застосування об'єктного підходу до програмної реалізаціїє чисельних методів розв'язування початково-крайових задач // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 15-22
Горлач В.М., Кондратюк Я.В.  Чисельна модель акустичної взаємодії пружного тіла з рідиною. 4. Осесиметрична задача для ізотропних середовищ з в'язкістю // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 22-29
Грицько Є.Г., Гудзь Р.В., Журавчак Л.М., Фітель Г.В.  Числово-аналітичний спосіб розв'язування нестаціонарної задачі теплопровідності з нелінійними граничними умовами // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 29-36
Бартіш М.Я., Николайчук О.В., Чипурко А.І.  Про деякі різницеві модифікації методу Гаусса-Ньютона для нелінійної задачі найменших квадратів з малою нормою нев'язки // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 3-8
Дияк І.І.  Комбінована чисельна схема для дослідження задач пластичності // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 36-42
Дубовик А.В., Олійник А.М.  Застосування методів комп'ютерної алгебри до розв'язування осесиметричної задачі теорії пружності та теплопровідності // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 42-48
Дудзяний І.М., Цимбал В.М.  Деяка задача для сингулярно збуреного рівняння третього порядку // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 48-51
Жук М.В.  Застосування методу Канторовича для систем диференціальних рівнянь у випадку крайових умов мішаної задачі // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 52-59
Козаревська Ю.С., Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г.  Регуляризація чисельних розв'язків варіаційних задач міграції домішок: локалізовані найменші квадрати // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 59-71
Козяк О.М., Шинкаренко Г.А., Шинкаренко O.Г.  Чисельне розв'язування узагальнених задач оптимального розміщення джерела пасивної субстанції // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 71-75
Костенко А.В., Засадна Х.О.  Достатні умови оптимального за швидкодіую керування нагріванням термочутливих тіл // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 76-83
Вагін П.П., Малець Р.Б., Шинкаренко Г.А.  Квазілінеаризація задачі термопружності для гнучких оболонок з деформівною нормаллю // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 8-15
Кревс В.В., Савула Я.Г.  Про ієрархічну модель теплопровідності тонкого шару // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 83-96
Марчук М.В., Хом'як М.М.  Варіаційний підхід в задачі про неідеальний міжшаровий контакт // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. Випуск  52, 1999.- С. 96-107
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти