Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Відповідальний редактор
проф. М. Зарічний
Відповідальний секретар
доц. О. Бугрій
Редакційна колегія
проф. М. Комарницький (заст. ред.), проф., член-кор. НАН України О. Андрейків; проф. В. Андрійчук; проф. Т. Банах; проф., член-кор. НАН України Я. Бурак; проф. Я. Єлейко; проф. М. Заболоцький; проф. М. Іванчов; проф. А. Кондратюк; проф. Б. Копитко; проф. Я. Притула; проф. О. Скасків; проф. О. Сторож; проф. Г. Сулим; проф. М. Шеремета.
Адреса
Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79602, Україна
Телефон
+38 032 239-45-93
Електронна пошта
lnu.visn.mm@gmail.com
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти