Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 68
Автори СУЛИМ Георгій, ЦАП Андрій
Назва статті АНТИПЛОСКА ЗАДАЧА ДЛЯ ТРІЩИНИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЇ ДО МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ АНІЗОТРОПНИХ ПІВПРОСТОРІВ
Анотація Досліджено вплив межі поділу матеріалів на сингулярне поле напружень біля вершин фронту тріщини та коефіцієнти інтенсивності напружень залежно від розташування тріщини і відносної жорсткості матеріалів, у випадку антиплоскої задачі для вільної від зовнішніх навантажень тріщини, розташованої перпендикулярно до межі поділу двох анізотропних півпросторів з різних матеріалів. Тріщина моделюється неперервно розподіленими гвинтовими дислокаціями уздовж її осі з наперед невідомим вектором Бюргерса. Оскільки береги тріщини вільні від навантаження, то крайова умова на поверхні тріщини дає змогу отримати сингулярне інтегральне рівняння стосовно шуканої густини вектора Бюргерса. Обчислення проведено з використанням методу колокацій. На підставі отриманих числових даних побудовано придатну для інженерних обчислень, аналітичну апроксимаційну формулу залежності коефіцієнта інтенсивності напружень від двох параметрів її відносної жорсткості півпросторів і відносної відстані між тріщиною та межею поділу матеріалів.
Мова Українська
PDF формат СУЛИМ Георгій, ЦАП Андрій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти