Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори АСТАШКІН Володимир, ГАЧКЕВИЧ Олександр, ОНИШКО Олексій, БОЖЕНКО Богдан
Назва статті МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВОГО ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНІВ СТЕРЖНЯ ПРИ КРУЧЕННІ ЗА СТРУКТУРНИХ ЗМІН
Анотація Запропоновано варіант математичної моделі для кількісного опису термомеханічної поведінки однокомпонентного твердого тіла, в якому під впливом зсувних напружень відбувається структурне перетворення. Прийнято, що ступінь повноти фазового перетворення залежить від інваріантів тензорів напружень і деформацій. Такий підхід дає змогу окремо врахувати вплив формозміни на фазовий склад системи. Як приклад досліджено кручення стержня колового перерізу зі сплаву з пам’яттю форми, яка перебуває в умовах, коли може відбуватися фазове перетворення. Обчислено розподіл залишкових напружень, зумовлених фазовими змінами.
Мова Українська
PDF формат АСТАШКІН Володимир, ГАЧКЕВИЧ Олександр, ОНИШКО Олексій, БОЖЕНКО Богдан@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти