Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ОПАНАСОВИЧ Віктор, ЯЦИК Ігор
Назва статті ЗГИН ПЛАСТИНИ РЕЙССНЕРА З НАСКРІЗНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ ШИРИНИ ОБЛАСТІ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ
Анотація Досліджено напружено-деформований стан безмежної ізотропної пластини з тріщиною, береги якої вільні від зовнішнього навантаження. Пластина перебуває під дією рівномірно розподілених згинальних моментів на нескінченності. Припускається, що береги тріщини приходять у гладкий контакт по всій довжині тріщини за двовимірною зоною на верхній основі пластини. За рахунок контакту берегів тріщини розв’язок задачі подано у вигляді розв’язку двох задач: плоскої задачі та задачі згину пластин за Рейсснером. На підставі методів теорії функції комплексної змінної та комплексних потенціалів отримано сингулярне інтегральне рівняння, яке розв’язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. Проведено числовий аналіз розв’язку задачі та побудовано графічні залежності для контактного тиску між берегами тріщини та коефіцієнтів інтенсивності моментів при різних параметрах задачі.
Мова Українська
PDF формат ОПАНАСОВИЧ Віктор, ЯЦИК Ігор@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти