Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ЛАВРЕНЮК Василь, ЛАВРЕНЮК Микола
Назва статті ПРУЖНОПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТІЛ
Анотація Розглянуто пружнопластичну рівновагу термочутливої скінченної платівки при дії на неї теплового джерела. Для розв’язання задачі використано розроблений авторами модифікований метод граничних елементів. Побудовано ітераційний процес, який зводиться до розв’язання послідовності пружних задач для однорідної платівки. Пластичну задачу розв’язано на підставі методу пружних розв’язків у рамках теорії малих пружнопластичних деформацій, що також приводить до побудови ітераційного процесу на кожному ітераційному кроці задачі термопружної рівноваги платівки. Проаналізовано розподіл полів напружень та інтенсивності дотичних напружень у платівці при нагріві її нерухомим джерелом тепла.
Мова Українська
PDF формат ЛАВРЕНЮК Василь, ЛАВРЕНЮК Микола@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти