Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори СУЛИМ Георгій, КРИВЕНЬ Марта
Назва статті ПЛАСТИЧНЕ ВІДШАРОВУВАННЯ ЖОРСТКОГО ПІДКРІПЛЕННЯ БЕРЕГА ТРІЩИНИ ЗА НАЯВНОСТІ ПЕРЕПАДУ ГРАНИЦІ ТЕКУЧОСТІ
Анотація Досліджено розвиток пластичних смуг під час зсуву в околі вершин жорсткого тонкого включення, яке до навантаження перебувало в однобічному механічному контакті з середовищем із великою затримкою текучості. Другий бік включення не контактує з середовищем. Показано, що, окрім пластичної смуги на межі включення-середовище від вершини включення, розвивається також перпендикулярна до включення смуга. Визначено довжини обох смуг залежно від навантаження. Виявлено, що за певного рівня навантаження починає відбуватися розвантаження – смуга на межі включення-середовище починає скорочуватися.
Мова Українська
PDF формат СУЛИМ Георгій, КРИВЕНЬ Марта@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти