Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори САС Наталія
Назва статті ПОШИРЕННЯ У НЕСКІНЧЕННОМУ ТІЛІ ЕЛІПТИЧНОЇ ТРІЩИНИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ
Анотація На підставі запропонованого раніше енергетичного підходу і припущення геометричної подібності побудовано математичну модель для визначення кінетики та періоду докритичного росту в нескінченному тілі еліптичної тріщини високотемпературної повзучості. Показано, що еліптична конфігурація тріщини при її поширенні прямує до колової.
Мова Українська
PDF формат САС Наталія@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти