Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори СУЛИМ Георгій, РАБОШ Роман
Назва статті АНТИПЛОСКА ЗАДАЧА ДЛЯ ТОНКОГО ПРУЖНОГО ВКЛЮЧЕННЯ У П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Анотація Розглянуто антиплоску статичну задачу для тонкого пружного включення у п’єзоелектричному просторі. Для розв’язування сформульованої задачі було використано метод функцій стрибка. Цей метод заснований на моделюванні включення стрибками векторів переміщень і напружень. Задачу звели до системи двох сингулярних інтегральних рівнянь, яку розв’язали з використанням методу колокацій. Отримано вирази для узагальнених коефіцієнтів інтенсивності напружень, електричної напруженості та електричної індукції у випадках пружного включення, тріщини й абсолютно жорсткого включення. Чисельні результати ілюструють вплив форми пружного включення і п’єзоелектричних властивостей матеріалу середовища на коефіцієнти інтенсивності.
Мова Українська
PDF формат СУЛИМ Георгій, РАБОШ Роман@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти