Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 70
Автори АНДРУСЯК Руслан, БУРДЕЙНА Наталя, КИРИЛИЧ Володимир
Назва статті ГЛАДКА РОЗВ'ЯЗНІСТЬ КВАЗІЛІНІЙНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ
Анотація Розглянуто мішану задачу з невідомими межами для одновимірної гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку з нелінійними умовами на поведінку меж області та нелокальними крайовими умовами. За допомогою методу характеристик та теореми Банаха про нерухому точку знайдено достатні умови класичної розв'язності задачі для малих значень часової змінної.
Мова Українська
PDF формат АНДРУСЯК Руслан, БУРДЕЙНА Наталя, КИРИЛИЧ Володимир@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти