Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 70
Автори ЖЕРНОВИЙ Юрій
Назва статті ЕРГОДИЧНІ РОЗПОДІЛИ ДЛЯ ДЕЯКИХ МОДИФІКАЦІЙ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ M/M/1/m
Анотація Для системи обслуговування M/M/1/m, в якій відбувається бло\-ку\-ван\-ня вхідного потоку від моменту початку другого обслуговування поспіль до моменту звільнення системи, розглянуто випадки: 1) перерви в роботі неможливі (задача~I); 2) після $n$ обслуговувань поспіль оголошується перерва в роботі системи (за\-да\-ча~II). Для задачі I та для задачі II у випадках $m \in [\,n,\,2n\,]$; $m=n-1$; $n=1$ одержано ерго\-дичні розподіли ймовірностей станів системи та довжини черги, а для $m \geq n$ побудовано алгоритм для визначення ергодичного розподілу. У~ви\-падку відсутності обмежень на довжину черги (система обслуговування M/M/1/$\infty$) з'ясовано умови існування ергодичного процесу для задачі I та для задачі II при $n=1$. Запропоновано алгоритм знаходження ерго\-дич\-ного розподілу для узагальнення задачі I, коли блокування вхідного потоку триває від моменту початку $(n+1)$-го обслуговування поспіль.
Мова Українська
PDF формат ЖЕРНОВИЙ Юрій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти