Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори БРАТІЙЧУК Микола, ЖЕРНОВИЙ Юрій
Назва статті ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ M/G/1/m ТА M/G/1 З ГРУПОВИМ НАДХОДЖЕННЯМ ЗАМОВЛЕНЬ І ПОРОГОВИМ БЛОКУВАННЯМ ВХІДНОГО ПОТОКУ
Анотація Досліджено систему обслуговування типу $\text{M}^{\theta}\text{/G/1/m}$ з груповим надходженням замовлень і пороговим блокуванням вхідного потоку. Блокування потоку замовлень відбувається, якщо в момент початку обслуговування чергового замовлення кількість замовлень у системі перевищує заданий пороговий рівень $h$. Знайдено перетворення Лапласа для розподілу кількості замовлень у системі під час періоду зайнятості і для функції розподілу періоду зайнятості; визначено середню тривалість періоду зайнятості, отримано формули для ергодичного розподілу кількості замовлень у системі. Запропоновано ефективний алгоритм обчислення ергодичного розподілу, рекурентні співвідношення якого явно не залежать від $m$.
Мова Українська
PDF формат БРАТІЙЧУК Микола, ЖЕРНОВИЙ Юрій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти