Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори ГОЛОВАТИЙ Юрій, ГРАБЧАК Геннадій
Назва статті ПРО ЗАДАЧУ ШТУРМА-ЛІУВІЛЛЯ НА ЗІРКОВИХ ГРАФАХ З ``ВАЖКИМИ'' ВУЗЛАМИ
Анотація Вивчено спектральні властивості граничної задачі для сингулярно збуреної задачі на зірковому графі, яка моделює власні коливання в'язки струн із збуренням густини в околі точки їхнього з'єднання. Розглянуто випадок сили збурення, за якого гранична задача може бути несамоспряженою. З'ясовано структури її спектра і кореневих підпросторів, побудовано системи власних і приєднаних функцій, досліджено питання про геометричну й алгебричну кратності власних значень.
Мова Українська
PDF формат ГОЛОВАТИЙ Юрій, ГРАБЧАК Геннадій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти