Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори ЄЛЕЙКО Ярослав, КОСАРЕВИЧ Катерина
Назва статті СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ВИПАДКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація Розглянуто проблему формалізації економічного процесу в умовах невизначеності. Відомі на сьогодні праці уникають питання побудови методу оптимального вибору факторів економетричної моделі, який був би ефективним в умовах невизначеності. Наша мета -- вирішити цю проблему. Побудовано узагальнений метод Хелвіга для відбору визначального набору факторів у випадковому середовищі та відповідну динамічну модель. Визначено параметри багатофакторних економетричних моделей, які залежать від еволюції зовнішніх чинників, що описується процесом Маркова.
Мова Українська
PDF формат ЄЛЕЙКО Ярослав, КОСАРЕВИЧ Катерина@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти