Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори ПАРОЛЯ Нестор, ЄЛЕЙКО Ярослав
Назва статті ОБРИВНІ КЕРОВАНІ МАРКОВСЬКІ ПРОЦЕСИ НА СКІНЧЕННОМУ ІНТЕРВАЛІ ЧАСУ ДЛЯ СКІНЧЕННИХ МОДЕЛЕЙ
Анотація Розглянуто обривні керовані марковські процеси для скінченних моделей на скінченному інтервалі часу. Доведено існування рівномірно оптимальної стратегії. Показано правильність фундаментального рівняння. Зведено задачу оптимального керування до аналогічної задачі для похідної моделі. Виведено рівняння оптимальності та метод побудови простих рівномірно оптимальних стратегій. Показано правильність марковської властивості. Розглянуто принцип динамічного програмування.
Мова Українська
PDF формат ПАРОЛЯ Нестор, ЄЛЕЙКО Ярослав@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти