Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори САВЧЕНКО Олександр
Назва статті ФУНКТОРИ I РОЗМИТI УЛЬТРАМЕТРИКИ
Анотація Нехай $F$ -- нормальний функтор скінченного степеня на категорії компактів. Описано процедуру, яка дає змогу одержати ультраметризації продовження функтора $F$ на категорію метризовних просторів. Формулюється проблема перенесення отриманих результатів на випадок інтуїціоністських розмитих ультраметричних просторів.
Мова Українська
PDF формат САВЧЕНКО Олександр@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти