Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори КІТ Мар’яна
Назва статті ВПЛИВ ЗВАРНИХ ШВІВ НА ЗАЛИШКОВУ ДОВГОВІЧНІСТЬ НАФТОПРОВОДУ
Анотація Запропоновано ефективний підхід для визначення залишкового ресурсу зварного з’єднання магістрального трубопроводу з внутрішньою поверхневою тріщиною. В основу підходу покладено раніше розроблені автором математична модель для визначення періоду докритичного росту втомних тріщин і метод еквівалентних площ для наближеної реалізації цієї моделі. На підставі цього побудовано залежність залишкового ресурсу нафтопроводу від відстані тріщини до осі зварного шва.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти