Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори ДОЛІНСЬКА Ірина
Назва статті АНАЛОГ ЗАДАЧІ ГРІФфІТСА ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ПОВЗУЧО–ВТОМНИХ ТРІЩИН
Анотація На підставі запропонованої раніше автором розрахункової моделі розв’язано задачу про визначення періоду докритичного росту повзучо–втомної тріщини в нескінченній пластині (аналог задачі Гріффітса за циклічного розтягу при високій температурі). Показано, що неврахування вкладу повзучості у докритичному рості повзучо–втомної тріщини може привести до переоцінки залишкової довговічності пластини і до не передбачуваного руйнування.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти