Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори ВАСІЛЬЄВ Кирил, ПАСТЕРНАК Ярослав, СУЛИМ Георгій
Назва статті АНТИПЛОСКА ДЕФОРМАЦІЯ КВАДРАТНОГО В ПЛАНІ ТІЛА ІЗ ВНУТРІШНЬОЮ ТОНКОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ
Анотація Запропоновано два методи дослідження антиплоскої деформації обмежених тіл із тонкими стрічковими неоднорідностями. Перший – аналітично-числовий спосіб розв’язування задачі – полягає у моделюванні обмеженої області за допомогою простору з системою контактуючих між собою неоднорідностей, у точках контакту яких діють невідомі зосереджені сили і дислокації. Для верифікації цього методу розроблено другий підхід на підставі схеми методу граничних елементів. Обчислення виконано для прикладу квадрата з довільно розміщеною внутрішньою тріщиною. Різниця між результатами застосування двох методів не перевищила 1%.
Мова Українська
PDF формат ВАСІЛЬЄВ Кирил, ПАСТЕРНАК Ярослав, СУЛИМ Георгій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти