Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори БОГДАНОВ Владислав, СУЛИМ Георгій
Назва статті МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТРІЩИНИ НА ОСНОВІ ЧИСЛОВОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
Анотація З використанням різницевих методів досліджують плоский напружений стан тонкого компактного зразка для визначення в’язкості руйнування (тріщиновитримності) в нестаціонарному пружно-пластичному формулюванні з урахуванням підростання тріщини за навантаження, яке прикладене до локалізованої області та змінюється з часом за лінійним законом. Умовою підростання тріщини вважають локальний критерій крихкого руйнування. Як основний незалежний параметр для опису розвитку полів напружень, деформацій, параметра Одквіста, пружних і пластичних складових густин енергії деформації та інших величин вибрано розрахункове значення коефіцієнта інтенсивності напружень біля тріщини у статичній задачі для пружно-деформованого компактного зразка. Виявлено особливості зміни напружень при досягненні згаданими коефіцієнтами інтенсивності напружень певних критичних значень.
Мова Українська
PDF формат БОГДАНОВ Владислав, СУЛИМ Георгій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти