Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Тарас БОКАЛО
Назва статті ПРО РОЗВ'ЯЗНІСТЬ ДЕЯКИХ НЕЛІНІЙНИХ АНІЗОТРОПНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ
Анотація Досліджено крайову задачу Діріхе-Неймана для вироджених анізотропних еліптичних рівнянь та першу мішану задачу для вироджених анізотропних параболічних рівнянь. Розглянуті рівняння містять доданки зі змінними показниками нелінійності. Знайдено умови розв'язності цих задач в анізотропних просторах Соболєва.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти