Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Микола БРАТІЙЧУК, Юрій ЖЕРНОВИЙ
Назва статті СИСТЕМА M$^\theta$/G/1/m З ДВОПОРОГОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ЧЕРГИ
Анотація Для системи $\text{M}^{\theta}\text{/G/1/m}$ блокування вхідного потоку починається, якщо в момент початку обслуговування чергового замовлення кількість замовлень у системі $\xi(t)$ задовольняє умову $\xi(t)>h_2$ і припиняється, якщо $\xi(t)\le h_1$, де $h_1\le h_2$. Знайдено перетворення Лапласа для розподілу кількості замовлень у системі під час періоду зайнятості та для функції розподілу періоду зайнятості, визначена середня тривалість періоду зайнятості. Отримано формули для стаціонарного розподілу кількості замовлень у системі та стаціонарних характеристик. Розглянуто приклад розв'язання задачі оптимального вибору параметрів $h_1$ і $h_2$.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти