Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Мар'яна ГОЛДАК, Андрій ХРИСТІЯНИН
Назва статті ГОЛОМОРФНІ ФУНКЦІЇ ЦІЛКОМ РЕГУЛЯРНОГО ЗРОСТАННЯ В ПРОКОЛЕНІЙ ПЛОЩИНІ
Анотація Введено клас $\Lambda_H^{\circ}$ голоморфних у проколеній площині $\mathbb{C}^*:=\mathbb{C}\setminus \{0\}$ функцій цілком регулярного зростання, поняття індикаторів таких функцій, доведено належність цих індикаторів до класу $L_q[0,2\pi]$, $q\ge 1$ і використовуючи обернені формули для коефіцієнтів Фур'є функцій, мероморфних в кільці, доведено властивість $\omega$-тригонометричної опуклості індикатора голоморфної в $\mathbb{C}^*$ функції цілком регулярного зростання. Доведено також існування кутової щільності множини нулів функції $f \in \Lambda_H^{\circ}$ на певних послідовностях.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти