Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Роман КВІТ
Назва статті ПРО СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація Записано вирази щільності розподілу ймовірностей руйнівного навантаження для елемента конструкції у вигляді пластини, армованої випадковими за величиною та розташуванням жорсткими стержневими включеннями, які не взаємодіють між собою, за різних умов навантаження. Отримано співвідношення для знаходження найімовірнішого та середнього значення руйнівного навантаження, дисперсії та коефіцієнта варіації міцності. Досліджено залежності зазначених статистичних характеристик міцності від виду прикладеного навантаження, кількості включень або розмірів пластини, структурної однорідності матеріалу та коефіцієнта Пуассона матриці.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти