Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ
Назва статті РОЗВ'ЯЗНІСТЬ ПІВЛІНІЙНОЇ ПАРАБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ, ЗБУРЕНОЇ НА КОМПЛЕКСНИХ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ШКАЛАХ
Анотація Знайдено нові достатні умови класичної розв'язності задачі Коші для півлінійного абстрактного параболічного рівняння, збуреного в комплексній інтерполяційній шкалі, та достатні умови класичної розв'язності нормальних крайових задач для півлінійних параболічних рівнянь, збурених псевдодиференціальними доданками. Побудовано наближення розв'язків збурених задач розв'язками задач із незбуреним оператором.
Мова Українська
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти