Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 66
Автори БУГPІЙ Микола
Назва статті ПРО ОДНУ ОСЬОСИМЕТРИЧНУ ДИНАМІЧНУ ЗАДАЧУ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННОГО ЦИЛІНДРА
Анотація Сформульовано математичне формулювання й описано схему розв'язування однієї динамічної задачі оптимізації термопружного стану товстостінного циліндра при його нестаціонарному силовому навантаженні та нагріві. За критерій оптимізації прийнято функціонал Лагранжа, а функції керування -- інтенсивність поверхневого силового навантаження і температура. Функції керування задовольняють додаткові інтегральні умови моментного типу.
Мова Українська
PDF формат БУГPІЙ Микола@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти