Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 66
Автори НИТРЕБИЧ Зіновій
Назва статті ПРО ГРАНИЧНІ ПЕРЕХОДИ У ЗАДАЧАХ З ЛОКАЛЬНИМИ БАГАТОТОЧКОВИМИ ЗА ЧАСОМ УМОВАМИ ДЛЯ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ
Анотація Запропоновано формули граничного переходу, які дають змогу при рівномірному прямуванні відстані між деякими вузлами до нуля за розв'язком диференціального рівняння з частинними похідними $n$-го порядку за часом та загалом нескінченного порядку за просторовими змінними з залежними від часу коефіцієнтами з локальними багатоточковими умовами за часом побудувати розв'язок цього ж рівняння, що задовольняє локальні багатоточкові умови в менше, ніж $n$ кратних часових вузлах. Для побудови розв'язків багатоточкових задач використано диференціально-символьний метод.
Мова Українська
PDF формат НИТРЕБИЧ Зіновій@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти