Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство

Відповідальний редактор
проф. Богдан Козак
Відповідальний секретар
Євдокія Стародинова
Редакційна колегія
Адреса
Телефон
+38 032 239-41-97
Електронна пошта
kafteatr@franko.lviv.ua
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти