Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови

Відповідальний редактор
проф. Роман Помірко
Відповідальний секретар
ст. викл. Андрій Семів
Редакційна колегія
Адреса
Телефон
+38 032 239-47-37
Електронна пошта
fim@franko.lviv.ua
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти