Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Відповідальний редактор
д-р іст. наук В.Є. Голубко
Відповідальний секретар
канд. іст. наук. О.В. Седляр
Редакційна колегія
д-р філол. наук М. І. Гнатюк; д-р філол. наук Р. П. Зорівчак; член-кор. НАН України М. М. Ільницький; академік НАН України Я. Д. Ісаєвич; д-р іст. наук К. К. Кондратюк; канд. іст. наук О. М. Колосовська; д-р іст. наук С.А. Макарчук; д-р іст. наук І. Б. Матяш; д-р філософ. наук В. П. Мельник; д-р філософ. наук А. І. Пашук; член-кор. НАН України М. М. Романюк; д-р іст. наук О. М.Сухий; І. О. Цвіркун; д-р соціол. наук Н. Й. Черниш; Г. З. Чопик; канд. іст. наук Р. М. Шуст; д-р іст. наук Б. З. Якимович.
Адреса
Україна, Львів, 79000, вул. Драгоманова, 5
Телефон
Електронна пошта
libf@libr.franko.lviv.ua
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти